Chính sách bảo mật thông tin người dùng

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty trách nhiệm hữu hạn Doctor Beauty (gọi chung “Doctor Beauty” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo mật thông tin người sử dụng. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này nhằm cung cấp cho người sử dụng biết được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu mà người sử dụng đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc khi được chúng tôi yêu cầu, để người sử dụng có thể biết và hiểu được mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể xem xét và cập nhật Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này cho phù hợp với các thay đổi theo luật định. Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra trang thông tin này và website của chúng tôi vào từng thời điểm để xem bản cập nhật mới nhất và ngày có hiệu lực.

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(a) Trở thành thành viên của Doctor Beauty sẽ nhận được một số ưu đãi mà Doctor Beauty dành cho thành viên, vì vậy đối với người sử dụng mong muốn trở thành thành viên của Doctor Beauty, chúng tôi yêu cầu người sử dụng điền đầy đủ thông tin cá nhân vào Đơn Đăng Ký Thành Viên và gửi về cho chúng tôi. Dữ liệu cá nhân nghĩa là và tham chiếu đến thông tin cá nhân gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Phụ thuộc vào những Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi, thông tin có thể bao gồm các thông tin được nêu trong đơn, nhưng không giới hạn các thông tin:
(i) Tên; Tuổi; Số CMND hoặc Hộ chiếu;
(ii) Giới tính; Ngày sinh; Hình ảnh; Âm thanh; Hình ảnh từ máy ghi hình;
(iii) Địa chỉ thư tín; địa chỉ thư điện tử; Điện thoại và số di động;
(b) Vào bất kỳ thời điểm nào người sử dụng mong muốn đóng góp ý kiến, hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ đề xuất nào, chúng tôi có thể yêu cầu người sử dụng cung cấp cho chúng tôi một hoặc tất cả các thông tin được xác định tại Điều 1(a) như trên.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ Liệu Cá Nhân mà người sử dụng đã cung cấp sẽ giúp chúng tôi hiểu nhu cầu và duy trì mối quan hệ với người sử dụng, xử lý các giao dịch (nếu có), hoàn tất nghĩa vụ giao hàng cho bất kỳ sản phẩm, thực hiện dịch vụ mà chúng tôi cam kết với người sử dụng, đồng thời cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:
(i) xử lý các thông tin có liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu người sử dụng;
(ii) giải đáp thắc mắc từ người sử dụng.

4. CHẤP THUẬN VÀ HỦY CHẤP THUẬN

(a) Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng sẽ chỉ được thu thập nếu người sử dụng đồng ý, cho mục đích, sử dụng và tiết lộ thông tin như quy định bên trên. Sẽ là tạm thời nếu sự chấp thuận của người sử dụng cho việc thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân được cho là cần thiết theo yêu cầu từ hoàn cảnh hoặc giao dịch, bao gồm sự tương tác của người sử dụng với chúng tôi hoặc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ mà người sử dụng yêu cầu.
(b) Khi người sử dụng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một chủ thể khác (tức là thông tin của vợ/chồng, con cái, cha mẹ, và/hoặc nhân viên của người sử dụng…), người sử dụng chịu trách nhiệm cam kết và đảm bảo rằng chủ thể, người sở hữu dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, đồng ý cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho mục đích sử dụng tương ứng, và chủ thể đó đã được thông báo về và đồng ý với các điều khoản được thiết lập tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này.
(c) Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này sẽ bổ sung cho các chính sách khác mà người sử dụng đã đồng ý với chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng.

5. CẬP NHẬT, THAY ĐỔI VÀ HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(a) Người sử dụng có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, cập nhật, thay đổi hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân bằng cách
(i) điền đầy đủ thông tin vào đơn yêu cầu tại Quầy Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi đặt tại 195 D Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, hoặc
(ii) gửi yêu cầu trực tuyến cho chúng tôi, bằng cách này Nhân Viên Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với người sử dụng để xác nhận yêu cầu từ người sử dụng bằng điện thoại hoặc bằng thư điện tử hoặc
(iii) gọi cho chúng tôi theo Đường Dây Nóng: 0963.955.969
(b) Phụ thuộc vào yêu cầu người sử dụng, người sử dụng có thể sẽ không nhận được bất kỳ cập nhật nào về trung tâm của chúng tôi, về thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mãi, nhưng Dữ Liệu Cá Nhân vẫn có thể được sử dụng và tiết lộ theo những mục đích khác như là xử lý giao dịch mà người sử dụng đang thực hiện với chúng tôi, hoặc theo yêu cầu từ cơ quan chức năng.

6. TÍNH CHÍNH XÁC

(a) Người sử dụng đảm bảo rằng tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi phải là thông tin mới nhất, hoàn chỉnh và chính xác. Việc cung cấp thông tin không đầy đủ có thể là kết quả dẫn đến việc chúng tôi không hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và/hoặc thực hiện dịch vụ mà người sử dụng yêu cầu.
(b) Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào đang được chúng tôi lưu trữ là không chính xác hoặc chưa hoàn thiện, vui lòng thông báo cho Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.

7. BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng trong phạm vi mà chúng tôi chiếm hữu và quản lý bằng cách thiết lập sự bảo mật một cách hợp lý để tránh việc đăng nhập, thu thập, sử dụng, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự có thể xảy ra bất hợp pháp.

8. DUY TRÌ

Dữ Liệu Cá Nhân được tiếp tục lưu giữ miễn là phù hợp với mục đích thu thập. Chúng tôi sẽ ngừng việc lưu trữ và xóa các dữ liệu cá nhân này khi không còn cần thiết theo quy định hoặc không còn phù hợp với mục đích kinh doanh.

9. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN

(a) Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này được điều chỉnh và xây dựng bởi pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
(b) Nếu bất kỳ phần nào của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin bị vô hiệu hoặc không thực hiện được theo quy định pháp luật hiện hành, thì điều khoản đó sẽ được thay thế bằng điều khoản có thể thực thi và phù hợp nhất với điều khoản ban đầu, các điều khoản khác giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
(c) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính Sách Bảo Mật Thông Tin sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

(a) Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử: doctorbeautysg@gmail.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số 063.955.969 để giải đáp thắc mắc về hàng hóa hoặc dịch vụ được chúng tôi cung cấp tại doctorbeauty.com.vn