NÂNG CƠ XÓA NHĂN

Xóa bỏ biểu hiện của lão hóa như Ủi phẳng vết rạn; vết nhăn sâu, thu hẹp lỗ chân lông to; loại bỏ đốm nám, nâng từ cung chân mày & cơ mặt chảy xệ… được định nghĩa là trẻ hóa toàn diện.

THERMAGE FLX VECTOR SING
XÓA NHĂN SIÊU VI ĐIỂM

NÂNG CƠ XÓA NHĂN

Xóa bỏ biểu hiện của lão hóa như Ủi phẳng vết rạn; vết nhăn sâu, thu hẹp lỗ chân lông to; loại bỏ đốm nám, nâng từ cung chân mày & cơ mặt chảy xệ… được định nghĩa là trẻ hóa toàn diện.

THERMAGE FLX VECTOR SING
XÓA NHĂN SIÊU VI ĐIỂM