ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

Chào mừng bạn đến với Viện thẩm mỹ Doctor Beauty!

Cảm ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Viện thẩm mỹ Doctor Beauty có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

2. Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Viện thẩm mỹ Doctor Beauty không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

3. Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Viện thẩm mỹ Doctor Beauty của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.

4 . Viện thẩm mỹ Doctor Beauty chỉ dành riêng cho dịch vụ của cá nhân. Không chia sẻ thông tin khách hàng dưới mọi hình thức. Chúng tôi không giới hạn lưu trữ hình ảnh khi bạn tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc Viện thẩm mỹ Doctor Beauty quản lý.

5. Chúng tôi có quyền chấm dứt bất cứ hoạt động đăng ký nào của bạn và toàn bộ dịch vụ đã tạo ra nếu có bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Phần 2: Quyền lợi của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty.

1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.

2. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ đăng ký nào (bao gồm tất cả các dịch vụ đã được tạo trong lần đăng ký đó) có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

3. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.

4. Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty, nhân viên của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty, công ty tnhh Viện thẩm mỹ Doctor Beauty, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản liên quan ngay lập tức.

5. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.

6. Chúng tôi không duyệt trước nội dung mà bạn đưa lên các trang đăng ký trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.

7. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…

8. Viện thẩm mỹ Doctor Beauty có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Viện thẩm mỹ Doctor Beauty sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Phần 3: Giới hạn về Trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Viện thẩm mỹ Doctor Beauty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.

2. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.

3. Viện thẩm mỹ Doctor Beauty không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

4. Viện thẩm mỹ Doctor Beauty không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.

5. Trong mọi trường hợp, Viện thẩm mỹ Doctor Beauty hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty, đối tác của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.

6. Viện thẩm mỹ Doctor Beauty không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

7. Trong trường hợp tài khoản của khách hàng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) Viện thẩm mỹ Doctor Beauty sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục và tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng để không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.

Phần 4: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng

1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên. Tất cả dữ liệu bạn tải lên ở trong Tài khoản thuộc quyền sở hữu của bạn.

2. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

3. Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm. Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, http://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ… theo từng quốc gia hoặc toàn thế giới.

4. Bằng việc tải nội dung lên các trang Viện thẩm mỹ Doctor Beauty trong Tài khoản, bạn đồng ý (a) cho phép người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) cho phép Viện thẩm mỹ Doctor Beauty hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) Viện thẩm mỹ Doctor Beauty có thể xem các nội dung mà bạn tải lên Dịch vụ.

Phần 5: Thanh toán chi phí

1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Viện thẩm mỹ Doctor Beauty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Viện thẩm mỹ Doctor Beauty.

2. Viện thẩm mỹ Doctor Beauty không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu bạn hủy Dịch vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại chúng tôi không hoàn trả.

3. Trong 7 ngày đăng ký dịch vụ, khách hàng vẫn có thể truy cập Landing Page, tuy nhiên bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung trong builder. Dữ liệu của bạn (bao gồm ảnh và nội dung đăng ký) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 1 năm.

4. Viện thẩm mỹ Doctor Beauty không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi giá cả hay ngưng dịch vụ của họ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆN THẨM MỸ DOCTOR BEAUTY

Địa Chỉ : 11B Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0963.955.969